Strategische communicatieStrategische communicatie

Externe communicatieExterne communicatieInterne communicatieInterne communicatie

Beeld communicatieBeeld communicatie

 

   

  

            Reflecta Communicatie

              Prelaat Brantenstraat 3

              5731 JE   Mierlo

 

             T.   06 1020 3323

             E.   info@reflectacommunicatie.nl

             

             K.v.K nr.  171 61 760

  

Strategische communicatie

Nieuwe ideeën of plannen moeten draagvlak vinden bij die partijen, groepen of personen die hierover uiteindelijk een beslissing moeten nemen. Dit proces gaat niet vanzelf.

Op de juiste plekken "masseerwerk" verrichten, gerichte lobby acties, zoveel mogelijk "supporters" of "ambassadeurs" zoeken voor de ideeën/plannen, interviews en publicaties in de media, een greep uit de mogelijkheden om uiteindelijk de besluitvorming verder te brengen.

Reflecta Communicatie heeft met deze strategische processen de nodige ervaring opgedaan. Zo hebben de wensen voor betere grensoverschrijdende spoorverbindingen veel meer aandacht gekregen, is het Brainport concept nationaal en internationaal breed gedragen.

 

Middelen voor strategische communicatie

In te zetten middelen hangen sterk af van de aard van het te communiceren idee, plan of product. Zonder hierbij volledig te zijn kunnen inzetbaar zijn:

  • publicaties, interviews in gedrukte media, programma items op radio/tv en internet;
  • deelname aan of organiseren van congressen/ symposia over het thema;
  • rondetafelgesprekken met sleutelfiguren, stake holders, beleidsmakers, bestuurders;
  • expert meetings;
  • organiseren werkbezoeken, presentaties/ demonstraties;
  • gerichte lobby activiteiten naar beleidsmakers en bestuurders;
  • netwerk van supporters creëren die als "ambasadeurs" de ideeën overal waar mogelijk uitdragen.

Een dergelijk communicatie traject is altijd maatwerk en zal met u als opdrachtgever nader worden ingevuld.

 

Naar Documenten & Artikelen

   

Foto impressies Strategische communicatie