Strategische communicatieStrategische communicatie

Externe communicatieExterne communicatieInterne communicatieInterne communicatie

Beeld communicatieBeeld communicatie

 

   

  

            Reflecta Communicatie

              Prelaat Brantenstraat 3

              5731 JE   Mierlo

 

             T.   06 1020 3323

             E.   info@reflectacommunicatie.nl

             

             K.v.K nr.  171 61 760

  

Interne communicatie

Het effectief en efficiënt functioneren van uw bedrijf of organisatie valt of staat met de wijze waarop de interne communicatie plaats vindt. En slechte of gebrekkige communicatie slaat direct terug op de resultaten van de bedrijfsvoering. De communicatieproblemen kunnen aanwezig zijn  bij het management zelf, tussen management en medewerkers, en tussen medewerkers onderling. Op ieder niveau is een specifieke aanpak tot verbetering nodig.

 

Middelen ter verbetering van interne communicatie

Aangezien op de verschillende niveau's van management tot werkvloer een verschillend pakket aan middelen moet worden ingezet is een algemene aanpak voor communicatieverbetering niet te geven. Hieronder volgen een aantal bouwstenen waaruit Reflecta Communicatie in samenspraak met betrokkenen een specifieke selectie maakt:

  • inventarisatie en analyse communicatielijnen, communicatieproblemen en blokkades, goed  functionerende communicatie
  • informatie bijeenkomsten, plenair of per sector, afdeling of groep
  • interviews per groep of individueel
  • interne workshops t.b.v. communicatie verbetering.
  • interne nieuws-, informatiebrieven
  • organisatie adviezen t.b.v. communicatie verbetering.
  • monitoring veranderingsprocessen bedrijfscultuur en communicatie.

 

 

 

 

Beelden

interne communicatie